Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden Tulevaisuuspalkinto on arvostettu tunnustus, joka myönnetään yksilölle, yhteisölle, innovaatiolle tai tuotteelle, joka on merkittävästi edistänyt maailmanlaajuista turvallisuutta. Tämä palkinto kuvastaa sitoutumista luomaan turvallisempi ja parempi huominen.

Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti, yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa, pyrkii vuosittain korostamaan turvallisuusalalla tehtyjä myönteisiä toimia, merkittäviä saavutuksia, inspiroivia yksilöitä ja mullistavia innovaatioita, joita tapahtuu tässä laaja-alaisessa ja monimuotoisessa kentässä.

Kenelle sinun mielestäsi Tulevaisuuspalkinto tulisi tänä vuonna myöntää?

Tulevaisuuspalkinto 2022

Yksityisen turva-alan pooli

Huoltovarmuusorganisaation yhteydessä toimiva Yksityisen turva-alan pooli perustettiin vuoden 2022 alusta. Poolilla on erittäin haastava tehtävä pitää koko Suomi turvallisena entistä epävarmemmaksi käyvässä maailmantilanteessa.

Yksityisen turva-alan poolin perustaminen kuvastaa sitä, että nyt myös kaikki Suomen viranomaiset ovat ymmärtäneet, miten tärkeä rooli Suomen yksityisen turvallisuusalan yrityksillä on koko Suomen turvallisuuden ylläpitämisessä nyt ja tulevaisuudessa. Pooli painottaa yhteistyön ja yhdessä harjoittelun merkitystä voimakkaasti. Se joutuu katsomaan arjessaan vahvasti tulevaisuuteen, jotta voi onnistua tehtävässään. Pooli on toiminut aktiivisesti vuoden 2022 aikana.

Yksityisen turva-alan poolin valmiuspäällikkö Atte Kokkinen vastaanotti palkinnon. Vieressä Zenitel Finlandin Finance & Marketing Coordinator Merja Teerikangas ja Huoltovarmuuskeskuksen varautumisasiantuntija Katja Ahola.

Yhteistyökumppanit