Palkintokategoriat

Jaetaan ansioituneelle turvallisuuspäällikölle, joka on määrätietoisesti ja menestyksellisesti tehnyt työtä millä tahansa turvallisuuden tai riskienhallinnan osa-alueella.

Jaetaan tutkijalle tai tutkijaryhmälle, joka on tutkimustyöllään merkittävästi edistänyt turvallisuutta.

Jaetaan vapaaehtoiselle tai vapaaehtoisryhmälle, joka on esimerkillisellä tavalla kunnostautunut jonkin turvallisuuteen liittyvän osa-alueen vapaaehtoistoiminnassa.

Jaetaan turvallisuusalalla pitkään toimineelle henkilölle, joka on työuransa aikana edistänyt ja kehittänyt turvallisuutta.

Jaetaan henkilölle, yhteisölle, innovaatiolle tai tuotteelle, joka johdattaa parempaan ja turvallisempaan maailmaan.

OHTO-palkinto on Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden ja Finnsecurity ry:n yhteinen palkinto. Jaetaan yritykselle, organisaatiolle tai henkilölle, joka on kehittänyt turvallisuusratkaisun, joka yksinkertaistaa tai tehostaa jo olemassa olevia toimintoja ja luo merkittävää lisäarvoa asiakkaille. Oivallus voi olla myös kokonaan uusi innovaatio, palvelu tai ratkaisu.

Jaetaan henkilölle, organisaatiolle tai yhdistykselle, joka on luonut uusia toimintamalleja turvallisuusyhteistyön kehittämiseen tai ollut merkittävän aktiivinen toimija yhteistyön toteuttamisessa.

Jaetaan turvallisuusalalla toimivalle henkilölle, joka on esimerkillisellä tavalla saanut aikaan hyödyllisiä ratkaisuja, erinomaista asiakastyytyväisyyttä ja näyttänyt asiakkailleen tulevaisuuden suuntaa.

Jaetaan turvallisuusalan yritykselle, joka edustaa ja edistää positiivista yritystoimintaa ja tervettä kilpailua sekä kehittää jatkuvasti toimintojaan luoden turvallisuutta ja lisäarvoa asiakkailleen.

Jaetaan organisaatiolle, joka on esimerkillisesti järjestänyt turvallisuutensa ja luonut positiivisen turvallisuuskulttuurin.

Jaetaan henkilölle, ryhmälle tai organisaatiolle, joka on yllättänyt positiivisella turvallisuuteen liittyvällä päätöksellä tai teolla. Palkinto voidaan myös antaa epäitsekkäästä ja rohkeasta toiminnasta vaara- tai onnettomuustilanteessa.

Ehdota palkinnonsaajaa

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Yhteistyökumppanit