Vuoden turvallisuusyhteistyön edistäjä -palkinto on tarkoitettu yksilölle, organisaatiolle tai yhdistykselle, joka on merkittävästi edistänyt turvallisuusyhteistyötä innovatiivisten toimintamallien luomisen tai aktiivisen osallistumisen kautta.

Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti, yhteistyössä useiden organisaatioiden kanssa, haluaa vuosittain tuoda esiin turvallisuusalan positiivisia edistysaskeleita, merkittäviä saavutuksia, erityisen merkittäviä toimijoita sekä uusia innovatiivisia kehityssuuntia, jotka rikastuttavat turvallisuusalaa sen kaikessa monimuotoisuudessaan.

Kenellä tai millä taholla uskot olevan kunnia saada Vuoden turvallisuusyhteistyön edistäjä -palkinto tänä vuonna?

Vuoden turvallisuusyhteistyön edistäjä 2022

Ona Gardemeister, Turvaurakoitsijat ry

Ona Gardemeister on nostanut turvaurakointialaa vahvasti esiin koko suomalaisessa yhteiskunnassa ja ennakkoluulottomasti myös nuorten ja naisten digikanavien, kuten TikTok-videoiden kautta. Hän on myös tuonut suomalaista osaamista laajasti esiin Euroopassa yhteistyöorganisaatioissaan.

Gardemeister toimii Suomessa useammassa turvallisuuteen liittyvässä toimikunnassa ja on ollut vahvasti mukana kehittämässä myös turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkintoa koko turvallisuusalaa paremmin palvelevaksi. Lisäksi hän on toiminut eri suomalaisissa medioissa asiantuntijajäsenenä.

Ona Gardemeisteria kuvaillaan superverkostoitujaksi, joka on aina valmis auttamaan asiassa kuin asiassa. Hänen panoksensa turvallisuushanketyön edistämisessä ja alalla vaikuttamisessa on erityisen arvokas ja ansaitsee tunnustusta.

Yhteistyökumppanit