Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden myöntämä vuoden turvallinen organisaatio -palkinto on arvostettu kunnianosoitus, jonka tavoitteena on palkita organisaatio, joka on erityisesti omistautunut turvallisuuden edistämiseen ja turvallisuuskulttuurin rakentamiseen. Tämä palkinto ei ainoastaan juhlista organisaation merkittäviä saavutuksia turvallisuussektorilla, vaan se myös alleviivaa heidän sitoutumistaan jatkuvaan parantamiseen ja turvallisuusstandardien vaalimiseen.

Millä organisaatiolla on kunnia saada Vuoden turvallinen organisaatio -palkinto tänä vuonna?

Lehden tarkoituksena on yhteistyössä useiden organisaatioiden kanssa vuosittain korostaa turvallisuusalan myönteisiä toimia, huomattavia saavutuksia, merkittäviä henkilöitä sekä innovatiivisia kehityskohteita, jotka rikastuttavat laajaa ja monipuolista turvallisuusalaa.

Viime vuoden voittaja:
Neste Oyj

Neste perustettiin turvaamaan Suomen öljyhuolto vuonna 1948. Öljynjalostuksen ja varustamoliiketoiminnan rinnalle tulivat kemianteollisuus, maakaasu, öljyn ja kaasun etsintä sekä tuotanto. Nesteestä tuli Suomen suurin yhtiö 1970-luvulla. Nesteestä on tullut maailman suurin uusiutuvan dieselin tuottaja. Nesteellä turvallisuuden ja toiminnan laadun parantaminen mahdollistavat strategisten tavoitteiden saavuttamisen. Turvallisuus on yksi päivittäisen toiminnan peruspilareista. Turvallisuus tarkoittaakin erinomaista riskienhallintaa. Nesteellä pyritään oppimaan kokemuksista ja parantamaan jatkuvasti valmiuksia ymmärtää ja hallita turvallisuuteen liittyviä uhkia. Yhteistyöllä Nesteellä pyritään saavuttamaan ”No harm. Together.” -turvallisuustavoite. Neste on kehittänyt liiketoimintojen johtamisjärjestelmän, jolla hallitaan prosessiturvallisuutta, työterveyttä ja -turvallisuutta, ympäristöä, laatua, luotettavuutta ja tehokkuutta. Nesteen tavoitteena on olla turvallisuusasioissa maailman parhaiden joukossa.

Yhteistyökumppanit