Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden vuoden turvallisuusteko -palkinto annetaan vuosittain yksilölle, ryhmälle tai organisaatiolle, joka on tehnyt odottamattoman positiivisen panoksen turvallisuuteen päätöksen tai teon kautta. Palkinto voidaan myöntää myös niille, jotka ovat toimineet itsekkyyden ulkopuolella ja osoittaneet rohkeutta vaaratilanteissa tai onnettomuuksien yhteydessä.

Kenet tänä vuonna tunnustetaan ”Vuoden turvallisuusteko” -palkinnolla?

Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti, yhdessä lukuisien partneriorganisaatioiden kanssa, haluaa joka vuosi nostaa esiin merkittäviä parannuksia turvallisuussektorilla, huomattavia saavutuksia, erityisen tärkeitä toimijoita sekä uusia innovatiivisia kehityssuuntia, jotka monipuolistavat ja rikastuttavat turvallisuusalan kenttää.

Viime vuoden voittaja:
Suomen Reserviupseeriliiton järjestämä Naton reserviupseerijärjestön kongressi

Venäjän hyökkäyksen myötä Ukrainaan Suomi liittyi Naton jäseneksi keväällä 2023. Suomen Reserviupseeriliitto isännöi Naton reserviupseerijärjestön kesäkongressia Helsingissä 25.–30.6.2023. Helsinkiin saapui noin 500 reserviupseeria, jotka edustivat eri maiden liike-elämän, terveydenhuollon sekä sotilas- ja siviilihallinnon vaikuttajia. Kesäkongressin ohjelmaan kuului järjestöjen eri komiteoiden ja toimielinten kokoukset sekä Naton nuorten reserviupseerien työpaja. Lisäksi ohjelmaan kuului yli 100 urheilijan sotilasmoniottelu MILCOMP.

Yhteistyökumppanit