Turvallisuuspalkitut 2022

Esittelemme tässä artikkelissa vuoden 2022 Finnish Security Awards -turvallisuuspalkintojen voittajat.

Turvallisuuspalkinnot jaetaan myös tänä vuonna, joten muistathan ehdottaa palkinnon saajia 30.9.2023 mennessä.

Elämäntyöpalkinto 2022

Henry Nyberg

Henry Nybergin turvallisuusura on kestänyt jo 75 vuotta ja jatkuu edelleen vielä 88-vuotiaana.

Jo 1940-luvulla teini-ikäisenä Nyberg toimi Puolustusvoimien soitto-oppilaskoulussa. Vuosina 51-52 hän suoritti asevelvollisuuden. Vuonna 53 hän aloitti Helsingin poliisilaitoksen rikosasaston vahtimestarina ja eteni siitä nuoremmaksi ja vanhemmaksi konstaapeliksi. 70-luvulla hän toimi jo poliisin teknisen toimiston neuvontajaostossa. 80-luvulla hän siirtyi murharyhmään ja petostoimistoon, jossa erikoistui muun muassa tutkimaan trikointia alkien tutkintaan. Hän oli myös ahkera luennoitsija ja jakoi auliisti neuvoja suurelle yleisölle.

Poliisin ansioristin hän sai vuonna 1989.

Kun hän jäi eläkkeelle 28 vuotta sitten, hän perusti oman turvallisuusalan yrityksen, Spex Oy:n, ja jatkoi tuotekehittäjänä. Nyberg on myös Finnsecurity ry:n ja Turvallisuusmuseo Kannatusyhdistys ry:n perustajajäseniä.

Oikein hyvä turvallisuusoivallus – OHTO -palkinto 2022

E-A1 ensiapuvarmuuslukko ja hätätilanneavain 24/7

E-avain System Oy:n kehittämä puhelinohjattava E-A1 ensiapuvarmuuslukko ja hätätilanneavain 24/7 liittyy korkeariskisiin A-luokan kiireellisiin ensiaputehtäviin. Ratkaisu on tarkoitettu hätätilanteisiin, kuten sairauskohtauksiin, joissa halutaan varmistaa, että ensihoitajat pääsevät nopeasti kerrostalojen ovista sisälle sairastuneen henkilön luokse. Ongelma usein on, että ulko-ovien yleisavaimet ovat kilometrien päässä huoltoyhtiöiden lukituissa kaapeissa, joten ensiapuhenkilöstö joutuu seisomaan ulkona odottelemassa ulko-oven avaamista. Potilas saattaa sillä välillä jopa kuolla.

Vuonna 2021 Finanssialan Keskusliitto hyväksyi E-A1 ensiapuvarmuuslukon standardin SFS 7020:n mukaisesti luokkaan 3.

Tulevaisuuspalkinto 2022

Yksityisen turva-alan pooli

Huoltovarmuusorganisaation yhteydessä toimiva Yksityisen turva-alan pooli perustettiin vuoden 2022 alusta. Poolilla on erittäin haastava tehtävä pitää koko Suomi turvallisena entistä epävarmemmaksi käyvässä maailmantilanteessa.

Yksityisen turva-alan poolin perustaminen kuvastaa sitä, että nyt myös kaikki Suomen viranomaiset ovat ymmärtäneet, miten tärkeä rooli Suomen yksityisen turvallisuusalan yrityksillä on koko Suomen turvallisuuden ylläpitämisessä nyt ja tulevaisuudessa. Pooli painottaa yhteistyön ja yhdessä harjoittelun merkitystä voimakkaasti. Se joutuu katsomaan arjessaan vahvasti tulevaisuuteen, jotta voi onnistua tehtävässään. Pooli on toiminut aktiivisesti vuoden 2022 aikana.

Vuoden turvallisuuskonsultti 2022

Markku Leskinen, Granlund Oy

Markku Leskinen on erittäin kokenut turvallisuuskonsultti. Hänen oma työnantajansa, kilpailijansa ja asiakkaansa kuvailevat häntä huippuosaajaksi. Hän on toiminut Suomessa paitsi perinteisten, myös korkean tason turvallisuutta vaativien kohteiden turvallisuuskonsultoinnin parissa jo vuosikymmenien ajan. Kuvaavaa on, että kun hän jää lähiaikoina eläkkeelle, häntä korvaamaan on palkattu kaksi uutta konsulttia.

Vuoden turvallinen organisaatio 2022

Yara Suomi Oy

Yara Suomen yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan toimintamallit ovat auttaneet myös turvallisuusalan korkeakoulujen opettajia ymmärtämään, mitä tehokas turvallisuusjohtaminen käytännössä oikeasti tarkoittaa. Vaikka Yara Suomi toimii erittäin riskialttiissa kemian- ja kaivosteollisuudessa, yrityksessä ei ole tapahtunut viimeisen kolmen vuoden aikana ainuttakaan työtapaturmaa. Kovan luokan tulos vaati turvallisuustyön huippuosaamista, sillä työtapaturmiin luetaan tyypillisesti myös alihankkijoiden suoritukset.

Yara Suomessa turvallisuus kuuluu jokaiselle työntekijälle. Yrityksen erityispiirre lisäksi on, että turvallisuus on oma brändinsä.

Vuoden turvallisuuspäällikkö 2022

Kalle Seppänen, Yritysturvallisuuspäällikkö, UPM-Kymmene Oy

Kalle Seppänen on pitkän linjan yritysturvallisuuden edistäjä, motivaattori ja ideanikkari. Hänellä on laaja-alaista johtamiskokemusta suurteollisuudesta ja myös globaalista toimintaympäristöstä kunnossapidosta aina turvallisuuden muutosjohtamiseen asti.

Seppänen on opiskellut useammassa oppilaitoksessa, kuten Jyväskylän teknillisessä oppilaitoksessa, Tampereen teknillisessä korkeakoulussa, Lappeenrannan teknillisen yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskuksessa sekä Aalto Yliopiston turvallisuusjohdon koulutusohjelmassa.

Kalle Seppäsellä onkin vahvaa kokemusta automatiosta, sähköstä, työturvallisuudesta, yritysturvallisuudesta, kriisinhallinnasta ja paloturvallisuudesta.

Vuoden turvallisuusteko 2022

Pelastustarvikkeiden materiaalikeräys Ukrainaan

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön koordinoimaan pelastustarvikkeiden materiaalikeräykseen Ukrainaan osallistui suomalaisia palokuntia, yhteisöjä, yrityksiä ja tavallisia kansalaisia.

Keräyksessä hankittiin Ukrainan toivomia pelastustoimen tarvikkeita yhteensä noin 3 800 kappaletta 89:ltä suomalaiselta taholta. Kerätyt tarvikkeet ovat olleet yhteensä 500 000 euron arvoiset.

Tarvikkeet kuljetettiin ensin Vantaalle, missä 50 vapaaehtoista työntekijää lajittelevat ja pakkaavat ne materiaalilajeittain.

Sen jälkeen 100 kuormalavallista pelastustarvikkeita on toimitettu Suomen sisäministeriön toimesta Ukrainaan EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta.

Vuoden turvallisuustutkija 2022

Jyri Paasonen, Vaasan yliopiston tutkija, Itä-Suomen yliopiston dosentti

Jyri Paasonen on turvallisuusalalla tunnettu ja tuottelias tutkija, jota arvostetaan laajasti. Hän on erikoistunut rikos- ja prosessioikeuteen sekä rikollisuuden ja turvallisuusalan tutkimuksiin.

Hän on opiskellut Suomessa ja tehnyt post doc -opintojaan Britannian Leicesterin yliopiston kriminologian laitoksella. Lukuvuoden 2021-2022 aikana hän oli tutkijavaihdossa Havaijin yliopistossa Yhdysvalloissa. Suomessa hän toimii tutkijana Vaasan yliopistossa ja dosenttina Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen laitoksella. Hän on kirjoittanut lukuisia tieteellisiä artikkeleita ja myös turvallisuuden oppikirjoja. Lisäksi Paasonen on kehittäjä ja kouluttaja.

Vuoden turvallisuustyön vapaaehtoinen 2022

Special Rescue -osasto, Illon VPK

Illon VPK:n Special Rescue -osaston toiminta on täysin uudenlaista Suomessa ja jopa maailmanlaajuisesti ainutlaatuista. Ryhmä toimii palo- ja pelastusalalla harjoitellen Illon vapaaehtoisen palokunnan tiloissa palokunnan kalustolla.

Ryhmän ohjaajina toimivat kaksi sote-alan ammattilaista, joilla on kokemusta myös pelastusalalta ja ensihoidosta. Special Rescue -ryhmän jäsenet ovat yli 15-vuotiaita kehitysvammaisia tai erityistä tukea tarvitsevia. He haluavat tarjota oman panostuksensa suomalaiseen vapaapalokuntatoimintaan ja ensiapuun soveltaen sitä mahdollisimman hyvin omiin tarpeisiinsa.

Tämä vapaaehtoistyön muoto on arvokas ja kannustaa kaikkia osallistumaan turvallisuustyöhön omista lähtökohdistaan käsin. Illon VPK:n Special Rescue -osasto ansaitsee tunnustusta ja kiitosta rohkeasta ja tärkeästä panoksestaan turvallisuuden hyväksi.

Turvallisuushanketyön edistäjä 2022

Ona Gardemeister, Turvaurakoitsijat ry

Ona Gardemeister on nostanut turvaurakointialaa vahvasti esiin koko suomalaisessa yhteiskunnassa ja ennakkoluulottomasti myös nuorten ja naisten digikanavien, kuten TikTok-videoiden kautta. Hän on myös tuonut suomalaista osaamista laajasti esiin Euroopassa yhteistyöorganisaatioissaan.

Gardemeister toimii Suomessa useammassa turvallisuuteen liittyvässä toimikunnassa ja on ollut vahvasti mukana kehittämässä myös turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkintoa koko turvallisuusalaa paremmin palvelevaksi. Lisäksi hän on toiminut eri suomalaisissa medioissa asiantuntijajäsenenä.

Ona Gardemeisteria kuvaillaan superverkostoitujaksi, joka on aina valmis auttamaan asiassa kuin asiassa. Hänen panoksensa turvallisuushanketyön edistämisessä ja alalla vaikuttamisessa on erityisen arvokas ja ansaitsee tunnustusta.

Vuoden turvallisuusyritys 2022

BLC Turva Oy

BLC Turvan juuret ovat Itä-Suomessa Saimaan rannalla, mutta yritys toimii jo 19 paikkakunnalla Suomessa noin 500 ammattilaisen voimin. Yhtiö on lukitus- ja turvatekniikan huippuosaaja, joka hallitsee laajasti paitsi turvatekniikan, myös automaatio- ja audiotekniikan.

Viime vuosina BLC Turva on noussut yhdeksi Suomen johtavista kiinteistöturvallisuuden asiantuntijoista. Keväällä 2022 yhtiö toi markkinoille oman rekryakatemiansa, joka tarkoittaa käytännössä rekrykoulutusohjelmaa. Yhtiö suunnitteli työvoimakoulutusohjelmansa yhteistyössä Taitotalon ja TE-keskuksen kanssa.

Asiakkaat pitävät BLC Turvaa luotettavana kumppanina, ja asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla. BLC Turva Oy ansaitsee tunnustusta ja kiitosta vahvasta panoksestaan turvallisuusalan edelläkävijänä ja asiakkaidensa tarpeisiin vastaajana.

Onnittelut kaikille vuoden 2022 voittajille!

Kuka ansaitsee tunnustuksen vuonna 2023?

Turvallisuuspalkinnot jaetaan myös tänä vuonna, joten ilmiannathan meille oman ehdokkaasi – kuka ansaitsee tunnustuksen?