Turvallisuuspalkitut 2023

Vuoden 2023 Finnish Security Awards -turvallisuuspalkinnot jaettiin Aalto-yliopiston Dipolissa. Tässä on esitelty palkitut.

Elämäntyöpalkinto

Martti Johannes Kari

Kari toimi Pääesikunnan apulaistiedustelupäällikkönä ja Viestikoelaitoksen apulaisjohtajana. Hän palveli vuosina 2004–2007 puolustusasiamiehenä Puolassa ja Ukrainassa sekä strategisena neuvonantajana Ukrainan tiedustelupalveluiden reformissa vuonna 2020. Hän oli merkittävässä roolissa Suomen tiedustelulainsäädännön säätämisessä. Lisäksi Kari oli yksi Suomen merkittävimmistä Venäjä-asiantuntijoista. Suurelle yleisölle hän tulikin paremmin tunnetuksi kysyttynä asiantuntijana Venäjän hyökättyä Ukrainaan vuonna 2022. Hänen joulukuussa 2018 Jyväskylän yliopistolla pitämänsä luento, Venäläinen strateginen kulttuuri – miksi Venäjä toimii niin kuin se toimii, ladattiin Venäjän suurhyökkäyksen jälkeen YouTubeen, ja se nousi hyvin suosituksi. Kari kirjoitti luennon teemasta myös samannimisen kirjan yhdessä historian professori Antero Holmilan kanssa. Kirja julkaistiin huhtikuussa 2023.

Vuoden turvallisuusteko

Suomen Reserviupseeriliiton järjestämä Naton reserviupseerijärjestön kongressi

Venäjän hyökkäyksen myötä Ukrainaan Suomi liittyi Naton jäseneksi keväällä 2023. Suomen Reserviupseeriliitto isännöi Naton reserviupseerijärjestön kesäkongressia Helsingissä 25.–30.6.2023. Helsinkiin saapui noin 500 reserviupseeria, jotka edustivat eri maiden liike-elämän, terveydenhuollon sekä sotilas- ja siviilihallinnon vaikuttajia. Kesäkongressin ohjelmaan kuului järjestöjen eri komiteoiden ja toimielinten kokoukset sekä Naton nuorten reserviupseerien työpaja. Lisäksi ohjelmaan kuului yli 100 urheilijan sotilasmoniottelu MILCOMP.

Turvallisuusyhteistyön edistäjä

Turvallisuusmuseo kannatusyhdistys ry

Turvallisuusmuseon ikinuoret alan pioneerit tekevät tärkeää työtä suomalaiselle turvallisuusalalle, kun he keräävät ja dokumentoivat laitteita, laitteistoja, dokumentteja, tapahtumia, kirjallisuutta sekä paljon muuta turvallisuusalan historiaan liittyen. Turvallisuusmuseo on uudistanut tämän vuoden aikana kotisivujaan, joten virtuaalinen museokierros onnistuu aina. Lisäksi Turvallisuusmuseon iloiset velikullat järjestävät vuosittaisia suosittuja turvallisuusseminaareja, joissa alan asiantuntijat tapaavat ajankohtaisten asioiden merkeissä.

Turvallisuustyön vapaaehtoinen

HelsinkiMissio ry:n Aggredi-ohjelma

Aggredi-ohjelma on HelsinkiMission kehittämä ja toteuttama ohjelma, jonka tavoitteena on vähentää katuväkivaltaan syyllistyneiden nuorten aikuisten väkivaltaista käyttäytymistä. Asiakkaat ohjataan ohjelmaan pääasiassa vankiloiden, yhdyskuntaseuraamustoimistojen, poliisin ja lastensuojelun kautta. Aggredi on ainutlaatuinen, nimenomaan suomalaiseen yhteiskuntaan kehitetty ja täällä testattu menetelmä. Tutkimuksen mukaan Aggredin läpikäyneistä asiakkaista 75 prosenttia lopettaa väkivaltarikokset. Lisäksi ohjelmaan kuuluu yhdessä viranomaisten kanssa EXIT-toiminta järjestäytyneestä rikollisuudesta irtautumiseen. Lisäksi he ovat käynnistäneet uuden nuorille suunnatun ohjelman, jotta katujengi-ilmiötä voitaisiin ennaltaehkäistä. Aggredi on toiminut pääkaupunkiseudulla vuodesta 2006 alkaen. Se toimii myös Kuopiossa, Turussa, Porissa, Tampereella, Lahdessa ja Oulussa.

Vuoden turvallisuustutkija

Mikko Hyppönen

Hyppönen on Suomen kansainvälisesti tunnetuin tietoturva-asiantuntija. Hän on tutkinut verkkorikollisuutta yli 30 vuoden ajan F-Securen ja nykyisen WithSecuren tutkimusjohtajana.
Yhdysvaltalainen CISO-lehti valitsi hänet vuoden tietoturva-ammattilaiseksi, ja Tietotekniikan Liitto valitsi hänet vuosikymmenen tietotekniikkavaikuttajaksi. Hyppönen on luennoinut Oxfordin, Stanfordin ja Cambridgen yliopistoissa sekä lukuisissa tilaisuuksissa ympäri maailmaa. Hänen kirjoittamaa Internet-teosta on myyty valtavasti, ja se on käännetty lukuisille kielille.

Tulevaisuuspalkinto

Elina Hiltunen

Hiltunen on tulevaisuudentutkija, tietokirjailija ja yrittäjä. Hän on ollut mukana lukuisissa turvallisuuteen liittyvissä projekteissa lähinnä valottamassa erilaisia tulevaisuuden visioita. Hiltunen on listattu Forbesissa yhdeksi maailman 50 johtavasta naisfuturistista. Hän tekee tällä hetkellä toista väitöskirjaansa Maanpuolustuskorkeakoulussa tutkien tulevaisuuden turvallisuusuhkia ja sotia.

Vuoden turvallisuuskonsultti

Risto Tsutsunen

Tsutsunen on tehnyt turvallisuuskonsultointia jo yli 30 vuotta ja on vaikuttanut turvallisuussuunnitteluun erittäin laajasti. Hänellä on myös paljon tärkeiden kohteiden referenssejä. Tsutsunen on myös alalla tunnettu vaikuttaja ja ollut monessa mukana.

Vuoden turvallisuuspäällikkö

Juha Karjalainen

Karjalainen on entinen jalkapallon pääsarjatason maalivahti ja poliisi, joka toimi vuodesta 2000 lähtien Suomen Palloliiton turvallisuuspäällikkönä. Hän kehitti ja vastasi kaikkien Palloliiton järjestämien ottelutapahtumien sekä turnausten turvallisuusjärjestelyistä. Hän on ollut nyt useamman vuoden töissä UEFA:ssa ja toiminut näin turvallisuuspäällikkönä lukuisissa UEFA:n järjestämissä kilpailuissa. Karjalaista ja hänen osaamistaan arvostetaan kansainvälisesti niin eri lajiliitoissa kuin myös turvallisuusviranomaisissa. Hän on ollut asiantuntijana mukana useissa yleisötilaisuusturvallisuutta käsittelevissä työryhmissä ja tilaisuuksissa sekä auttanut myös muita lajeja Suomessa kehittämään turvallisuustoimintaa.

Vuoden vartija

Päivi Kyyriäinen

Avarn Securityn Kyyriäisellä on yli 30 vuoden kokemus vartijan työstä pääkaupunkiseudun piirivartiointiyksikössä, joista 26 vuotta hän on toiminut vuoroesimiehenä. Mittava työura on vaatinut Kyyriäiseltä aktiivista itsensä kehittämistä ja opiskelua. Kyyriäinen onkin nähnyt turvallisuusalan kasvun ja kehityksen aitiopaikalta ja päässyt itse mukaan uudempien sukupolvien perehdyttämiseen. Kyyriäinen on persoonana lämmin ja huumorintajuinen, mutta ennen kaikkea luotettava tukipilari niin työkavereilleen kuin työyhteisölle. Hän tekee työnsä pedantisti ja laadukkaasti, mutta säilyttää aina pienen pilkkeen silmäkulmassa. Esihenkilönä ja kollegana Kyyriäinen nauttii työyhteisössä äärettömän suurta kunnioitusta ja luottamusta. Hänen puoleensa voi aina kääntyä kaikissa murheissa ja ongelmissa.

Vuoden turvallinen organisaatio

Neste Oyj

Neste perustettiin turvaamaan Suomen öljyhuolto vuonna 1948. Öljynjalostuksen ja varustamoliiketoiminnan rinnalle tulivat kemianteollisuus, maakaasu, öljyn ja kaasun etsintä sekä tuotanto. Nesteestä tuli Suomen suurin yhtiö 1970-luvulla. Nesteestä on tullut maailman suurin uusiutuvan dieselin tuottaja. Nesteellä turvallisuuden ja toiminnan laadun parantaminen mahdollistavat strategisten tavoitteiden saavuttamisen. Turvallisuus on yksi päivittäisen toiminnan peruspilareista. Turvallisuus tarkoittaakin erinomaista riskienhallintaa. Nesteellä pyritään oppimaan kokemuksista ja parantamaan jatkuvasti valmiuksia ymmärtää ja hallita turvallisuuteen liittyviä uhkia. Yhteistyöllä Nesteellä pyritään saavuttamaan ”No harm. Together.” -turvallisuustavoite. Neste on kehittänyt liiketoimintojen johtamisjärjestelmän, jolla hallitaan prosessiturvallisuutta, työterveyttä ja -turvallisuutta, ympäristöä, laatua, luotettavuutta ja tehokkuutta. Nesteen tavoitteena on olla turvallisuusasioissa maailman parhaiden joukossa.

Vuoden turvallisuusyritys

AccessPoint Oy

AccessPoint vietti hiljattain 10-vuotisjuhliaan, ja se on historiansa ajan kasvanut tasaisesti sekä kannattavasti. AccessPointin palvelut poikkeavat perinteisestä turvasuojausliikkeestä, koska se on panostanut erityisesti turvallisuusjärjestelmien pääkäyttäjäpalveluihin. AccessPoint rakentaa aina sopivan palvelukokonaisuuden uusinta tekniikkaa ja vankkaa palveluosaamista hyödyntäen. Yrityksellä onkin asiakkaina useita satoja liikekiinteistöjä. AccessPointin tavoitteena on parantaa asiakkaan turvallisuusjärjestelmien toimintavarmuutta ja toimitilaturvallisuutta sekä pienentää kiinteistön ylläpitokustannuksia. Tällä tavoin asiakas saa maksimaalisen hyödyn hankkimistaan järjestelmistä. Osana kehittämistä AccessPoint on myös panostanut johtamis-, laatu-, ympäristö- ja turvallisuushallintajärjestelmäänsä. Tämän myötä se pystyy esimerkiksi ratkaisemaan asiakkaiden palvelupyynnöistä 90 prosenttia etänä, joten vain kymmenessä prosentissa asentajan tarvitsee mennä kohteeseen.